WSPARCIE SPOŁECZNE a SPORT

19/10/2020; autor: Fundacja TERAZ

Jaka jest współczesna postawa młodzieży i nastawienie do aktywności fizycznej? Czy postawa rówieśników ma znaczenie w zaangażowaniu w sport kolegów i koleżanek w podobnym wieku?

A może to wsparcie nauczyciela jest ważniejsze w tym, jak aktywne są nasze pociechy pod względem ćwiczeń fizycznych?

W polskich badaniach weryfikowano czy uczniowie najbardziej zaangażowani w sport otrzymują najwięcej wsparcia ze strony trenera i rówieśników, a także jakie typy wsparcia społecznego występują najczęściej. W badaniu uczestniczyli gimnazjaliści (N=80), którzy udzielili odpowiedzi w dwóch Skalach Wsparcia Społecznego autorstwa Zofii Dołęgi; jednej dotyczącej wsparcia ze strony trenera, drugiej ze strony rówieśników, a także krótki kwestionariusz danych socjodemograficznych.

Zgodnie z przypuszczeniem, im większe było wsparcie społeczne trenera i kolegów, tym wyższy był poziom zaangażowania w sport. Nie sądzono jednak, że grupa osób poświęcająca najwięcej czasu na aktywność fizyczną będzie najliczniejsza.

Uzyskane wyniki badań przybliżyły relacje pomiędzy wsparciem społecznym a zaangażowaniem w aktywnością fizyczną. Niniejsza praca może stanowić wstęp do dalszych badań nie tylko nad określonymi postawami, ale również zmianami, które mogą mieć miejsce lub mają miejsce w środowisku treningowo-szkolnym nastolatków, jak również być pomocna dla nauczycieli wf-u i trenerów, przybliżając tematykę wsparcia społecznego, które jest jednym z ważniejszych zasobów człowieka.

Warto byłoby również przeprowadzić podobne badania wśród osób starszych/dorosłych i sprawdzić a następnie porównać, jak te czynniki są podobne lub inne w odniesieniu do osób niepełnoletnich. A na koniec, nie oglądać się na młodszych czy tez starszych, tylko po prostu zacząć się ruszać.