Myśl Złotawa – październik 2021

11/10/2021; autor: Fundacja TERAZ

Znajdujemy się na pograniczu globalnej przemiany. Wszystko czego potrzebujemy, to odpowiedni kryzys, a narody zaakceptują Nowy Światowy Porządek.

[Dawid Rockefeller]