WzmocniONE – ROZWIŃ SKRZYDŁA

ROZWIŃ SKRZYDŁA, to program pomocy psychologiczno-motywacyjnej dla kobiet żyjących z przewlekłą chorobą lub innymi stanami somatycznymi z ryzykiem wykluczenia z rynku pracy.

W Polsce żyje 5,9 mln osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym – co 4 z nich pozostaje bierna na skutek choroby. Potencjał tych ludzi jest niewykorzystany. We wspólnym interesie jest zapewnienie pacjentom szansy na jak najdłuższe utrzymanie się na rynku pracy oraz możliwości wypełniania swoich ról społecznych. Pacjenci uważają, że szansa znalezienia „normalnej” pracy, czyli zgodnej z kompetencjami, jest bardzo niska w przypadku osoby z chorobą przewlekłą lub chorobą psychosomatyczną.

Fundacja TERAZ poprzez przeprowadzenie cyklu 8 (realizowanych co 1.5-2 m-ce) warsztatów edukacyjno–motywująco– wspierających, pod nazwą Rozwiń Skrzydła miała na celu zapewnienie sprofilowanej pomocy kobietom chorującym przewlekle lub z innymi stanami somatycznymi, narażonymi na ryzyko wykluczenia społeczno–zawodowego, szczególnie poprzez trudność w znalezieniu pracy w chorobie lub ryzyko zwolnienia z pracy w jej wyniku.

Dzięki dobrze dobranym narzędziom pomocy możliwa była praca nad obniżeniem lęku przed wykluczeniem, a także rozwinięcie i wzmocnienie zasobów personalnych niezbędnych w procesie zmiany i adaptacji do choroby.

Cykl spotkań poprzedziło przygotowanie bloków tematycznych dopasowanych pod specyficzne potrzeby uczestniczek Projektu:

  1. poświęcony trudnościom adaptacyjnym w życiu z chorobą,
  2. dotyczący aspektów zmiany poprzez wyznaczanie celów i motywacji do ich realizacji.